Strategiczne myślenie
poparte działaniem.

Doradztwo, Leasing, Finansowanie

Inwestujemy w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe z różnych branży.

Wstępna ocena projektu dokonywana jest najczęściej na podstawie nadesłanego teasera, którego celem jest – poza przedstawieniem informacji o projekcie i firmie, która chce projekt realizować – zainteresowanie inwestora i doprowadzenie do spotkania inwestora i przedsiębiorcy.

Jak przygotować dobry teaser?

Idealny teaser nie powinien być krótszy niż dwie strony, ani dłuższy niż 5-8 stron oraz powinien jasno i zwięźle przedstawiać cel oraz sposób działalności. Stanowi on przede wszystkim źródło pierwszej informacji inwestora na temat inwestycji.

Dobry teaser zawiera:

A. Wstęp, czyli krótką informację o samym projekcie oraz osobach odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ten projekt jest wart zainwestowania.

B. Opis projektu, który powinien odnosić się do kwestii istotnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Należy zawrzeć w nim kluczowe informacje finansowe: próg rentowności, maksymalne zapotrzebowanie kapitałowe czy stopa zwrotu, ale także mocne strony planowanego projektu, korzyści z niego wynikające oraz czynniki ryzyka i ewentualne

C. Szanse rynkowe – opis otoczenia rynkowego (segmentacja, wartość, potencjał, prognozy rozwoju, czynniki kształtujące rynek, wielkość potencjalnej grupy docelowej oraz konkurencja) z informacją, jak dany projekt odpowiada zapotrzebowaniu rynku, który wskazaliście

Selekcja

Podczas selekcji w pierwszej kolejności weryfikowana jest zgodność założeń projektu z profilem inwestycyjnym ETERNA INVESTMENTS.  Badamy także jest potencjał rynkowy projektu, a zatem możliwości jego komercjalizacji, generowania przychodów oraz skutecznego wyjścia z inwestycji.
projekty
That was the beginning of my role shifting from director https://www.grammar.com/difference_between_proofreading_and_copyediting to interviewer.