— Blog projekty, finansowanie, leasing

Optymalizacja podatkowa dzięki IKE i IKZE

Idea kont IKE i IKZE jest prosta. Są to konta oszczędnościowe.
Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego emerytura nie będzie zbyt wysoka. System emerytur boryka się z narastającymi problemami, które spowodowane są wieloma czynnikami oficjalnymi jak np. dłuższy okres przeżycia, ujemny przyrost naturalny, jak i tymi nieoficjalnymi.

Wszystko to sprowadza nas do tego, że za 20 lat emeryci nie będą mogli liczyć na godną emeryturę.

Na początek rozwińmy te skróty:
IKE to Indywidualne Konto Emerytalne z kolei IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Dlaczego więc warto założyć konto IKE lub/i IKZE?
Takie konta charakteryzują się zachęceniem ludzi do oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Korzystając z takich kont dodatkowo możemy skorzystać z ulg podatkowych, a więc zapłacimy mniejszy podatek dochodowy.
Od pieniędzy wpłacanych na takie konto IKE nie odprowadza się podatku Belki. z kolei kwotę wpłaconą do IKZE możemy odliczyć od podatku dochodowego (pamiętajmy o limitach. w roku 2016 jest to ok. 4500 zł.

Czym charakteryzują się konta IKE i IKZE?

  • Mozna posiadać tylko po jednym koncie IKE i IKZE.
  • Środki na kontach są inwestowane.
  • Środki zgromadzone na kontach są dziedziczone.
  • Na obydwa rodzaje kont można wpłacić tylko określoną ilość pieniędzy w każdym roku kalendarzowym.
  • Środki finansowe zgromadzone na kontach można przenosić pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi.
0 comments
Submit comment