— Blog projekty, finansowanie, leasing

Archive
Tag "finansowanie"

Spójna strategia rozwoju, konkretny model biznesowy czy wreszcie wiarygodność rynkowa – to tylko niektóre korzyści, jakie oprócz pieniędzy mogą uzyskać przedsiębiorstwa, korzystające z funduszów venture capital.

Kapitał podwyższonego ryzyka (ang. venture capital) jest specyficzną formą finansowania rozwoju firm. Ma charakter własnościowy i jest realizowany w przedsiębiorstwie poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów. Oznacza to, że inwestor staje się współwłaścicielem spółki, której udziela wsparcia.

Jakie firmy mogą skorzystać z funduszy venture capital?
Zasadniczo, inwestorzy poprzez venture capital przeznaczają pieniądze na finansowanie przedsiębiorstw, znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Najczęściej są to firmy, które oferują duże nadzieje na zysk, ale jednocześnie są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji.
W Polsce sytuacja wygląda jednak inaczej. W naszym kraju ten rodzaj zasilania kapitału dotyczy często firm, które osiągnęły już sukces na rynku. Mają sprawdzony produkt i perspektywiczną działalność, ale brakuje im środków na dalszą realizację planów. Bywają więc wspomagane np. przy wejściu na na nowy rynek lub przy procesie restrukturyzacji.

Czytaj dalej

Powstanie fundusz z budżetem 500 milionów złotych, wspierający innowacyjne projekty. List intencyjny w tej sprawie podpisało Ministerstwo Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz grupa PZU.

nowe-firmy

Do przedsięwzięcia zaproszone są też podmioty prywatne. Prezes Grupy PZU Paweł Surówka powiedział, że jego firma będzie pierwszym inwestorem w funduszu, potem będzie do niego zapraszać kolejne przedsiębiorstwa – zarówno polskie jak i zagraniczne.
Pieniądze mają być inwestowane w polskie firmy lub start-upy. Najważniejszym wyznacznikiem jest docelowa siedziba nowej firmy, która powinna mieścić się w Polsce.

O pieniądze z tego funduszu trzeba będzie się postarać w konkursach organizowanych przez NCBiR. Konkursy zostaną zapoczątkowane na początku przyszłego roku.

Źródło: money.pl

Czytaj dalej